Talentenspotter

Samen met Bijcollege heb ik het workshopprogramma Talentenspotter ontwikkeld. Dit innovatieve concept verbindt studenten, hoger onderwijs en bedrijfsleven en heeft als doel studenten meer zicht te geven op hun talenten en motivatie en ze vervolgens op basis van deze dieperliggende loopbaanwaarden in contact te brengen met deelnemende bedrijven.

Voor meer informatie klik hier.

visual-talentenspotter-final